பிளாக் உருவாக்குவது எப்படி ?

பதிவு செய்தது நிலவன் On மே - 12 - 2009

பிளாக் என்பது ஒரு வகையான வலைத்தளம் ஆகும். இது தனிப்பட்ட நபர் ஒருவரின் தினக்குறிப்புகள், பொருள் ஒன்றின் செய்திக் குறிப்புகள், நிறுவனம் ஒன்றின் தினச் செய்திகள், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள், கணிப்பொறி தகவல்கள், நகர தகவல்கள் என ஏதாவது ஒன்றைப் பற்றிய விபரங்களை உள்ளடக்கிய தளங்களை பிளாக் அல்லது வலைப்பூக்கள் என்கிறோம்.

POST-TITLE-HERE

Posted by Author On Month - Day - Year

POST-SUMMARY-HERE

POST-TITLE-HERE

Posted by Author On Month - Day - Year

POST-SUMMARY-HERE

POST-TITLE-HERE

Posted by Author On Month - Day - Year

POST-SUMMARY-HERE

POST-TITLE-HERE

Posted by Author On Month - Day - Year

POST-SUMMARY-HERE

Posted by limattech 2 comments
வேர்ட்பிரஸ் எவ்வாறு உள்ளீடு செய்வது என்பதை தற்போது காண்போம். வேர்ட்பிரஸை பயன்படுத்த உங்களுக்கு டொமைன் பெயரும், வழங்கியும் தேவைப்படும். ஆனால் அதற்கு பதிலாக உங்களின் கணிப்பொறியிலேயே வேர்ட்பிரஸ் வழங்கியை உருவக்கிக் கொள்ளலாம். உங்களின் கணிப்பொறியில் வேர்ட்பிரஸ் உள்ளீடு செய்வதால் வேர்ட்பிரஸ்ஸுக்கான நிரல்களைகளையும், வடிவமைப்பையும் சோதனையாக செயல்படுத்தி பின் இணையதளத்தில் ஏற்றிக் கொள்ளலாம்.

கணிப்பொறியில் வேர்ட்பிரஸ் செயலாற்ற WAMP அல்லது XAMP உள்ளீடு செய்து கொள்ளுங்கள். பின் wordpress.org சென்று வேர்ட்பிரஸை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள். ZIP வடிவமைப்பில் உள்ளவற்றை UNZIP செய்தால் wordpress என்னும் folder ஐ WAMP உள்ளீடு செய்யப்பட்ட C:\WAMP\WWW என்னும் folder ல் Paste செய்து கொள்ளவும்.

1. ஏதேனும் பிரவுசரில் http://localhost உபயோகியுங்கள்.
2. பிராஜெக்ட் பட்டியலில் Wordpress இருப்பதைக் காணலாம்.

3. Creat Configuration File ஐ சொடுக்கவும்.

4. Let's Go வை சொடுக்கவும்.

5. அடுத்ததாக தரவுதளத்திற்கான தகவலகளைக் கொடுக்க வேண்டும். வேர்ட்பிரஸ் தனக்கான தரவுதளத்தில் தான் அனைத்து தகவல்களையும் சேமிக்கும். ஆதலால் தற்போது ஒரு தரவுதளத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

6. தரவுதளத்தை உருவாக்க http://localhost
Go to phpMyAdmin to access the database tool to create database by using the url http://localhost/phpmyadmin

7. Enter the database name in the textbox and then click Create Database.

8. You can find the confirmation that database created.
9. Enter the database name, username, password database host and table prefix for wordpress database connection.

10. Click 'Run the install' to install the wordpress application onto your local computer.

10. Enter the Blog title and the email id.

11. After entering the blog information the default user 'admin' will be created for the wordpress account and the password for the admin will be given. However you can change the given password with your favorite one, but please keep a copy of the given password.

12. Enter the usernmae as admin and the given password and then click Log in.

13. You will get the Dashboard for the wordpress site where you will be able to publish post, change the themes, edit the theme styles, custom configuration, managing users, Activate the plugns etc can be done on this dashboard.


14. Click View Site to visit the blog.

[ மேலும் படிக்க... ]
|
பதிவுகள் பொதுவாக ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக தொடர்ச்சியாய் அமைந்திருக்கும். இப்பதிவுகளின் அளவு சிறியதாகவும், பெரியதாகவும் அமைந்திருக்கும். பெரிதாய் அமைந்திருக்கும் பதிவுகளினால் ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக அமைந்திருக்கும் பதிவுகளைப் பார்ப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் சிரமமாய் இருக்கும். ஆகையினால் பெரிதாக அமைந்துள்ள பதிவை “மேலும் படிக்க” என்பது போல் அமைத்து விரிவாக்கம் செய்து கொள்ள ஒரு இணைப்பை கொடுக்கலாம்.

இவ்வாறு செய்வதனால் நாம் இடும் பதிவின் அளவை ஒரே சீராக வைக்க உதவுகிறது.

அதற்கான செயல்முறைகளை தற்போது பார்ப்போம்.

1. பிளாக்கர் கணக்கினுள் நுழைந்து கொள்ளுங்கள்.

2. Dashboard >> Layout >> Edit HTML சொடுக்குங்கள்.

3. Edit Template என்பனவற்றில் Expand Widget Templates ஐ தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள். இது கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலினுள் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட நிரலை இது இணைக்கும்.

4. பெட்டியிலுள்ள நிரல்களில் <p><data:post.body/></p> என்ற நிரல் இருக்கும் இடத்தை தேடி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலை <p><data:post.body/></p> க்கு மேலே இருக்குமாறு Paste செய்யவும்.


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<style>.fullpost{display:inline;}</style>
<p><data:post.body/></p>
<b:else/>5. அடுத்ததாக கீழே கொடுக்கப்பட்ட நிரலை <p><data:post.body/></p> க்கு கீழே இருக்குமாறு Paste செய்யவும்.

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'><br />
<a expr:href=’data:post.url’>மேலும் படிக்க..…</a>
</b:if>
</b:if>


6. அதாவது மேல்கண்ட்ட 4, 5 வது செயல்முறைகள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளதா என சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<style>.fullpost{display:inline;}</style>
<p><data:post.body/></p>
<b:else/>

<p><data:post.body/></p>

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'><br />
<a expr:href=’data:post.url’>மேலும் படிக்க..…</a>
</b:if>
</b:if>7. Save Template பொத்தானை சொடுக்கி வடிவமைப்பில் இணைத்தவற்றை சேமிக்கவும். தற்போது வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக நாம் இடும் பதிவுகளில் எந்த அளவு வார்த்தைகளை சுருக்க வேண்டும் என்பதையும் முறைப்படுத்த வேண்டும்.


8. பதிவிடுவதற்கு Posting>> New Post தேர்வு செய்து உங்களது தலைப்பையும், கட்டுரையையும் பதிவிடுங்கள். பின் எதுவரை உங்களது பதிவு இணையத்தில் தெரிய வேண்டும் எனபதை தேர்வு செய்து கீழ்வருவனவாறு செயல்முறைப்படுத்துங்கள்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டவற்றில் உங்களுக்கு முதல் பாராவை மட்டும் தான் வலைப்பூவில் தெரியவேண்டும் என வைத்துக் கொள்வோம். ‘இன்று எனத் தொடங்கும் வார்த்தைக்கு முன்
என இடவும், பின் அந்த பாராவின் முடிவில் என சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

உதாரணமாக..


9. நீங்கள் பதிவிடும் ஒவ்வொரு பதிவிற்கும் இவ்வாறு இணைக்க உங்களின் பதிவுகள் வலைப்பூவில் கீழ்க்கண்டவாறு சீராக தோற்றமளிக்கும்.

[ மேலும் படிக்க... ]
நமது வலைப்பூவின் மேல்தளத்தினுள் நேவிகேஷன் பார் என அழைக்கப்படும் இந்த தட்டையானது ஏனைய பதிவர்களுக்கு ஒரு அசௌகரியானவற்றை கொடுக்கக் கூடியது. இந்த தட்டையானது நமது வலைப்பூவை சாதரண இணையப்பக்கத்திலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டக் கூடியதால் இந்த அசௌகரியம் தோன்றுவதில் ஆச்சரியமில்லை தான்.


ஆயினும் உங்களால் இந்த தட்டையை உங்களின் வலைப்பூவிலிருந்து நீக்க முடியும்.

1. பிளாக்கருக்கான கணக்கில் நுழைந்து Dashboard >> Layout >> Edit HTML ல் செல்லுங்கள்.
2. இடப்பட்டுள்ள HTML நிரல்களுக்குள் கீழ்க்கண்ட நிரலைத் தேடுங்கள்.

-----------------------------------------------
Name: LIMATION BLOGS TEMPLATE
Designer: NILA
URL: www.limation.com
Type: Free Blogger Beta XML Skin
----------------------------------------------- */
body {

3. கீழ்க்கண்ட நிரலை Copy செய்து body { நிரலுக்கு மேலே இருக்குமாறு Paste செய்யவும்.

#navbar-iframe {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
}

4. அதாவது, இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்.

#navbar-iframe {
height: 0px;
visibility: hidden;
display: none;
}

body {

5. சேர்க்கப்பட்ட நிரலை Save செய்து View Blog சொடுக்கி உங்களின் வலைப்பூவை நேவிகேஷன் பார் இல்லாமல் அழகாக காணுங்கள்.

[ மேலும் படிக்க... ]
பிளாக் உருவாக்குவது எப்படி என முதல் பகுதியில் கண்டோம். தற்போது பதிவுகளை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் எனக் காண்போம். பதிவுகளை இடுவதற்கு Dashboard மூலம் சென்று Edit Post >> New Post மூலம் உங்களின் பதிவுகளை இடலாம் என்பது அறிந்த விடயமே.

தற்போது பதிவிடுவதற்கான கருவியில் என்ன வகையானவைகளை நாம் பயன்படுத்தி பண்படுத்தலாம் எனக் காணலாம்.
1. தலைப்பு : ஒவ்வொரு பதிவிற்கான தலைப்பை இதில் இடவேண்டும்.

2. Edit Html | Compose உங்களின் பதிவை வடிவமைப்பதற்கு இக்கருவி பயன்படுகிறது. இவற்றில் Edit HTML மூலம் உங்களின் பதிவுகளில் HTML நிரல்களைக் கொண்டு இடமுடியும். உதாரணமாக எதாவது வார்த்தை ஒன்றை தடிமனாக மாற்ற வார்த்தை என்பது போன்று எழுத் Edit HTML மூலம் பயன்படுத்தலாம். Compose மூலம் நேரடியாக கொடுக்கப்பட்ட அமைப்புக் கருவிகளின் மூலம் பதிவுகளை பதிவிட முடியும் அல்லது Edit HTML மூலம் இடப்படவற்றின் விளைவை Compose மூலம் காணலாம்.

3. இதிலுள்ள Format கருவிகளின் மூலம் வார்த்தகளின் எழுத்துருக்களை மாற்றுவது, தடிமனாக்குவது, வண்ணங்களை மாற்றுவது என மாற்றலாம். இவற்றில் எழுத்துரு, எழுத்துரு அளவு, தடிமனாக்குவது, இத்தாலிக் அமைப்பாக மாற்றுவது, வண்ணமிடுவது, வலது பக்க வரிசைப்படுத்துதல், நடுவரிசை, இடதுவரிசை, நடுநிலைப்படுத்துதல், எண்வரிசைகள், புல்லட்டிங், ஆகியன வரிசையாக தரப்பட்டுள்ளன.இக்கருவி பதிவுகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட வார்த்தைக்கு லிங்கை கொடுக்க Insert Link உதவுகிறது. இவற்றைப் பயன்படுத்த கீழ்க்கண்ட முறைகளை கையாளவும்.1. இடப்பட்ட பதிவுகளில் எந்த வார்த்தைகளுக்கு லிங்க் கொடுக்கவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து அவ்வார்த்தையை தேர்வு செய்யவும்.
2. வடிவமைப்புக்கு கொடுக்கப்பட்ட கருவிகளில் ஐ சொடுக்கவும்.
3. சொடுக்கியவுடன் வரும் பெட்டியில் எந்த லிங்கிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றவற்றில் அதற்கான URL ஐ கொடுத்து OK சொடுக்கவும்.
4. நீங்கள் Edit HTML ல் இருந்தால் தேர்வு செய்த வார்த்தை என இருப்பதைக் காணலாம்.
நீங்கள் Compose ல் இருந்தால் தேர்வு செய்த வார்த்தை லிங்க் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் கீழ்க்கண்டவாறு இருக்கலாம்.

அடுத்ததாக Insert Image எவ்வாறு பயன்படுகிறது எனபதை பார்க்கலாம். வடிவமைப்புக் கருவிகளில் உள்ள Insert Image ஐகானைச் சொடுக்கவும். Browse பொத்தானை சொடுக்கி நீங்கள் விரும்பும் படம் இருக்கும் இடத்தை தேர்வு செய்து Open பொத்தானை சொடுக்கவும். நீங்கள் தேர்வு செயத படத்தை எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் என்பதற்கான வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது தேர்வு செய்த படத்தை சிறிதாகவும், அளவாகவும், பெரிதாகவும் அமைக்கலாம் மற்றும் இடது, வலது, நடுப்பகுதி என அவற்றை வரிசைப்படுத்தலாம். தேவையானவற்றை தேர்வு செய்த பின் Upload Image ஐ சொடுக்கவும்.4. இப்பகுதியில் பெரிதாக சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. Edit HTML ல் இருந்தால் HTML நிரல்களை இடலாம். இல்லையெனில் Compose ல் இருந்தால் வெறும் வார்த்தைகளை மட்டும் இடலாம்.

5. Post Options இவற்றின் மூலம் பார்வையாளர்கள் மறுமொழிகள் இடலாமா வேண்டாமா எனபதை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். அத்துடன் இப்பதிவு இடப்பட்ட தேதியையும், நேரத்தையும் முடிவு செய்யலாம். பொதுவாக பதிவுகளில் புதிதாக இடப்பட்ட பதிவுகள் மேல் காணப்படும். பதிவுகளை மேலேற்றவும், கீழிறக்கவும் தேதிகளை மாற்றிக் கொண்டு செயல்படலாம்.

6. Labels ஒவ்வொரு பதிவினையை அதனின் தகவல்களுக்கு ஏற்ப லேபிள்கள் கொண்டு வகைப்படுத்தலாம். இவ்வகைப்படுத்துதல் லேபிள்களுக்கு ஏற்ற தகவல்களை வரிசைப்படுத்த உதவும்.

7. இடப்பட்ட பதிவுகளை இணையத்தில் ஏற்ற Publish Post ஐ சொடுக்கி செயல்படுத்தலாம் அல்லது Save Now உபயோகப்படுத்தி தற்காலிகமாய் சேமித்து வைக்கலாம்.


[ மேலும் படிக்க... ]
பிளாக் என்பது ஒரு வகையான வலைத்தளம் ஆகும். இது தனிப்பட்ட நபர் ஒருவரின் தினக்குறிப்புகள், பொருள் ஒன்றின் செய்திக் குறிப்புகள், நிறுவனம் ஒன்றின் தினச் செய்திகள், நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள், கணிப்பொறி தகவல்கள், நகர தகவல்கள் என ஏதாவது ஒன்றைப் பற்றிய விபரங்களை உள்ளடக்கிய தளங்களை பிளாக் அல்லது வலைப்பூக்கள் என்கிறோம்.இன்று அனைத்து நாடுகளிலும் பிளாக் என்பது பிரபலமான ஒன்று. நிறுவனங்களின் முதன்மை அலுவலர்கள் முதல் கடைநிலை ஊழியர் வரை பிளாக் வைத்திருப்பது என்பது ஒரு பெரும் திறமையாகவே காணப்படுகிறது. தனிநபர் பிளாக்குகள் தாங்களின் கருத்துக்கள், படங்கள், காணொளிகள் என எண்ணற்றவற்றை செயல்படுத்தும் தளமாக இது விளங்குகிறது.

இவற்றை வலைத்தளங்களில் உருவாக்குதற்கு டொமைன் பெயர்கள் தேவைப்படும், அத்துடன் தகவல்களை சேமிப்பதற்கான இடங்களும் தேவைப்படும். இவற்றை நீங்கள் விரும்பும் பெயர்கள் மற்றும் இடங்களின் அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும். உதாரணமாக உங்களுக்கான டொமைன் பெயர் www.robertblog.com எனில் டொமைனை பதிவு செய்வதற்கான செலவு மட்டும் $10 ஆகும். இது தவிர எவ்வளவு தகவல்களை சேமிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதற்கு அதன் அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும். உதாரணமாய் உங்களுக்கு 1 GB தேவை எனில் அதற்கு 20$ செல்வழிக்க நேரிடும்.

இவ்வகையிலான செலவு எதையும் செய்யாமலேயே உங்களால் வலைப்பூக்களை உருவாக்க முடியும். அது பிளாக் உருவாக்குவதற்கான சேவையை சில தளங்கள் இலவசமாய் செய்து வருகின்றன. கீழ்க்கண்ட தளங்கள் இலவச வலைப்பூக்களை உருவாக்க உதவுகின்றன.

1. Wordpress
2. Blogger
3. Live Journal

இவற்றில் தற்போது பிளாக்கரின் மூலம் வலைப்பூவை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் எனக் காணலாம்.

1. பிளாக்கரின் தளத்திற்குச் செல்லுங்கள் www.blogger.com

2. பிளாக்கருக்கான பயனர் கணக்கை துவங்க உங்களுக்கு ஜீமெயில் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். (பிளாக்கர் என்பது கூகிள் நிறுவனத்தின் படைப்பாகும்)
தற்போது பிளாக்கை உருவாக்க Create Blog என்னும் பொத்தானை சொடுக்கவும்.

3. மேலே கூறியது போல் உங்களிடம் ஏற்கனவே பிளாக்கர் கணக்கு இருப்பின் sign in first ஐ சொடுக்கவும். இல்லையெனில் பிளாக்கர் கணக்கை துவக்க கேட்கப்பட்ட கூகிள் கணக்கின் விபரங்களை கொடுத்து Continue ஐ சொடுக்கவும்.

4. பிளக்கர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. தற்போது நீங்கள் பிளாக்குக்கான பெயரிட வேண்டும். பிளாக்கிற்கான தலைப்பையும், பிளாக் முகவரியையும் இட்டு முகவரி உள்ளதா என சோதித்துக் கொள்ளல்லாம். பின் Continue ஐ சொடுக்கவும்.

5. தற்போது பிளாக்குக்கான வடிவமைப்பை தேர்வு செய்ய வேண்டும். வடிவமைப்பு எனபது பிளக்குக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பைப் பற்றியது. இதில் தலைப்பு, இடதுபக்கம், வலதுபக்கம், கீழ்த்தளம், மற்றும் தகவல்களை பொருத்த என வெவ்வேறான பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். பிளாக்கர் வெவ்வேறு வடிவமைப்புகளைக் கொண்டவற்றைக் கொண்டிருக்கும். இவ்வடிவமைப்புக்களின் வண்ணங்களையும், அளவுகளையும் உங்களால் கூட்டவோ, குறைக்கவோ முடியும். அல்லது இணையத்தில் பரவிக் கிடக்கும் மற்ற வடிவமைப்புக்களையும் சேர்க்கலாம். தற்சம்யம் ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்து Continue ஐ சொடுக்கவும்.

6. அடுத்ததில் Start Blogging ஐ சொடுக்க உங்களுடைய பிளாக் உருவாக்கப்பட்டது.

7. உங்களது பிளாக் உருவாக்கப்பட்டதைக் காண மேல்வலது மூலையில் உள்ள Dashboard ஐ சொடுக்கவும்.

8. இவற்றில் உங்களது பிளாக்கிற்கான அனைத்துக் கருவிகளையும் காணலாம். அதாவது Posting, Settings, Layout, View Blog ஆகியன முக்கியான கருவிகளாகும்.

Edit Post >> புதிகாக தகவல்களை இடுவதற்குப் பயன்படுகிறது.
Settings >> அமைப்புகளை உங்களின் விருப்பத்த்ற்கு ஏற்ப மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது.
Layout >> பிளாக்கிற்கான வடிவமைப்பில் மாற்றம் செய்ய இது உதவுகிறது.
View Blog >> பிளாக்கின் இணைய தளத்தைக் காணுவதற்கு பயன்படுகிறது.


9. தற்போது Edit Post ஐ சொடுக்குங்கள்.

10. பின் New Post ஐ சொடுக்குங்கள்.11. தற்போது இடப்போகும் பதிவின் தலைப்பு, தகவல்கள், லேபிள்கள் என அனைத்தையும் கொடுத்து Publish Post ஐ சொடுக்குங்கள்.12. உங்களின் பதிவு இணையத்தில் ஏற்றப்படும். தாங்கள் கொடுத்த முகவரியுடன் .blogspot.com சேர்த்து இணையத்தில் காண அல்லது View Blog ஐ சொடுக்க உங்களின் பதிவு கிடைக்கும். கீழ்க்கண்ட படத்தைக் காண்க.


[ மேலும் படிக்க... ]

    Featured-video

    Tag-cloud